Biblia protestanta

În 1921, este efectuată o nouă traducere a Bibliei de către diaconul Dumitru Cornilescu. Acesta, în perioada efectuării traducerii, părăseşte Biserica Ortodoxă şi înfiinţează „Biserica Evanghelică Română”. Acest pas influenţează şi traducerea Bibliei, din care sunt eliminate, modificate pasaje, noţiunile incomode pentru protestanţi şi neoprotestanţi. Traducerea Cornilescu conţine numeroase greşeli, iar însuşi stilul traducerii conduce la pierderea adâncimii de înţelesuri din traducerea ortodoxă. Traducerea acestuia este totalmente protestantizata.

Cititorul neavenit devine protestant prin simpla citire, caci sensurile sunt atat de deformate incat nici nu mai este nevoie de vreo explicatie exegetica protestanta. Cornilescu a cunoascut bine teologia ortodoxa – mai bine decat oricare alt protestant din toate vremurile – si a stiut cu abilitate sa o indeparteze prin traducere. Biblia sa este mai patrunsa de duhul sectar decat orice alta traducere protestanta engleza.

Intreaga traducere reflecta teologia protestanta: omul a cazut total si este indreptat total, ca printr-o hotarare. Se neaga rolul activ al omului, prin credinta prin iubire lucratoare, la mantuirea sa. Mantuirea obiectiva inlocuieste complet mantuirea subiectiva. Mantuirea subiectiva dispare cu totul.

 

Mantuire

Cea mai mare si mai importantă greşeală apare la traducerea cuvintelor cu privire la mântuire. În timp ce în traducerea ortodoxă este folosit un timp gramatical continuu – creştinii se mântuiesc – în traducerea lui Cornilescu scrie că acestia “sunt mântuiţi”, în spiritul învăţăturii protestante că mântuirea este încheiată, că are o dată calendaristică precisă în viata credinciosului si că este sigură. Originalul grecesc cuprinde un timp gramatical asemănător prezentului continuu din limba engleză – creştinii sunt mântuiţi (se mântuiesc) în cadrul unui proces duhovnicesc prin care vieţile lor sunt transformate (vezi si cuvintele Sf. Ap. Pavel despre alergarea către ţintă). Această traducere eronată folosită de Cornilescu conduce în mod inevitabil la o contradictie cu cuvintele Apostolului Pavel, în care el afirmă că nu este mântuit si că încă aleargă după cunună. Verbul “a indrepta” (dikaioun) este ocolit, si inlocuit cu verbe la diateza pasiva (a fi socotit neprihanit, a fi iertat etc), care convin radicalismului protestant, caci verbul ‘a (se) indrepta’ prezinta o actiune de durata mai lunga si cu participarea omului, atunci cand e la forma reflexiva. De peste o suta de ori traduce Cornilescu dikaios (drept) cu neprihanit, dand impresia lipsei de pacat la crestini, adica la membrii sectei. Dikaios (drept) presupune indreptarea, lucrarea de sfintire a firii, prin conlucrarea omului cu harul lui Dumnezeu. Neprihanirea neoprotestanta se obtine ca un dat de la Dumnezeu in schimbul credintei, ca un edict sau iertare si neputinta de a pacatui.

BO: Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Iacov 2,14-15

BP: “Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?”

 

BO: ”Stiind ca nu se indrepteaza omul din faptele Legii, nu, ci prin credinta lui Iisus Hristos, si noi in Iisus Hristos am crezut…”. Gal 2,16

BP: “Stim ca omul nu este socotit neprihanit,prin faptele Legii, ci numai prin credinta în Isus Hristos, am crezut si noi în Hristos Isus”.

Ca este gresita adaugirea “numai” a lui Cornilescu, rezulta si din contradictia in care intra cu Iacob 2, 24: ”Vedeti dar ca omul este socotit neprihanit prin fapte, si nu numai prin credinta.”

Înţelesul cel adevărat al mântuirii îl dă chiar Hristos când spune: „Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc [olígoi hoi sozómenoi]? Iar El le-a zis: Nevoiţi-vă [agonízesthe] să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea.” (Luca 13:23-24)

În zadar Cornilescu modifică pasajul: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” căci răspunsul: „Nevoiţi-vă să intraţi…” elimină orice idee de mântuire exterioară, raţională, automată, extrem de sigură, fără vreo conlucrare – prin nevoinţa, lupta şi osteneala faptelor – din partea celui ce caută poarta cea strâmtă.

Aceeaşi înţelegere ortodoxă despre mântuire se regăseşte şi la Apostolul Petru: „Şi de vreme ce dreptul abia se mântuieşte [δίκαιος μόλις σῴζεται], cel necredincios şi păcătos unde se va arăta?” (1 Petru 4:18) în opoziţie cu interpretarea protestantă care încearcă din nou diluarea textului: Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Sfanta Traditie

Altă schimbare a textului care nu îi face cinste lui Cornilescu este traducerea selectivă a cuvântului care apare în Noul Testament cu referire la tradiţii. În 2 Tesaloniceni 2: 15, citim în traducerea lui Cornilescu: “Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.”

Cuvântul tradus aici “învăţăturile” este cuvântul grecesc ‘paradosis’, acelaşi cuvânt care apare si în textul din Matei 15:2, 3, unde Iisus îi ceartă pe iudei pentru că respectă mai mult nişte porunci omeneşti în dauna poruncilor lui Dumnezeu. Cornilescu, având anumite prejudecăţi împotriva tradiţiei ortodoxe, a preferat sa folosească un alt cuvânt. Ce spune de fapt textul din Tesaloniceni? Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioşi sa tina tradiţia pe care au preluat-o de la el. Aceasta tradiţie era atât scrisa, cât si orală.Pana si versiunea New King James a tradus corect, numai Cornilescu, nu.

BO: Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după traditia pe care aţi primit-o de la noi. II Tes 3,16

BC: Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii, pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.

Icoane

Textul ortodox “ruşinaţi cei care se închină chipurilor cioplite” devine în traducerea Cornilescu “ruşinaţi cei care se închina icoanei“. În Apocalipsa, “chipul fiarei” devine pentru Cornilescu “icoana fiarei”. Icoana e totuşi un termen care apare mult mai târziu. În textul original (grecesc, masoretic, manuscrisele de la Marea Moarta) nu apare. La Cornilescu,însă,apare.

Fecioara Maria

BO: “Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta” Matei 1,20

BP: “…Pe Maria, nevasta ta!

BO: Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. Luca 11,28

BP: Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

BO: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Luca 1,29

BP: Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta.

BO: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Luca 1,30

BP: Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.

BO: “Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile”.

BP: “Că iată de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericita”.

Este o înjosire adusă Maicii Domnului. Verbul “a ferici” inseamna “a slavi”.

BO: “Bucură-te, cea plină de har”

BP: “Plecăciune ţie…”

In limba greacă scrie: “Berete” – bucură-te (în româneşte) – altă falsificare,pentru a nu recunoaste harul Sfintei Fecioare!

BO: A zis ei Iisus: Ce ne priveste pe mine si pe tine, femeie? Înca n-a venit ceasul Meu. Ioan 2,4

BP:  Isus i-a raspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit înca ceasul.

Nasterea de sus

În Evanghelia după Ioan, cap. 3, verset 3, este redată discuţia Domnului Iisus cu Nicodim. Mântuitorul îi spune: “Dacă nu se naşte cineva de sus, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”. Cornilescu, traducând în fapt după versiunile protestante engleză şi franceză ale Bibliei (neoprotestanţii îl laudă totuşi ca pe un erudit al limbilor vechi), scrie “dacă nu se naşte cineva din nou…”, pentru a face potrivirea cu doctrina neoprotestantă a naşterii din nou a creştinului, în urma unei rugăciuni spontane, care marchează totodată si încheierea mântuirii. Textul original grecesc – gennisi anothen – înseamnă “să se nască de sus”. De altfel, la versetul 4, unde Nicodim întreabă cum poate să se nască un om bătrân, Cornilescu adaugă de la sine “…din nou”.

Mia de ani

În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre „mii de ani”, Cornilescu traduce „o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a „împărăţiei de o mie de ani”.

Ierarhie

La Evrei 7:24, în Biblia ortodoxă (traducerea IPS Bartolomeu Anania) se poate citi: “dar Iisus are o preoţie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac”, pe când în traducerea Cornilescu scrie “Dar El, fiindcă rămâne “în veac”, are o preoţie, care nu poate trece de la unul la altul”. Citatul este folosit de protestanţi pentru a justifica necredinţa lor faţă de succesiunea apostolică.

La I Tim 3,1: “De doreşte cineva să fie Episcop…”

BP : ”.. .să fie episcop”‘ cu explicaţia, episcop=privighetor, supraveghetor.

În Biblia ortodoxă, găsim cuvântul preot sfinţit de apostoli. La protestanti, cuvântul preot=bătrân, deci un om oarecare de rând, mare greşeală. Preotul este preot pus de sfinţii Apostoli. Vezi Iac 5, 14.

BO: „Cand vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lasat in Troada” II Tim 4,13

BP: „Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa„.

FELÓN, feloane, s.n. Pelerină scurtă pe care preotul o îmbracă (pe cap) peste celelalte veșminte, când oficiază slujba.

Sfinti

“Laudati pe Domnul intru sfintii lui” (Ps 150,1) devine, pentru protestanti, ”Laudati-l In Locasul Lui cel sfant”.

BO: Pentru ca niciodata proorocia nu s-a facut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grait, purtati fiind de Duhul Sfânt. II Petru 1,21

BP: Caci nici o prorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânati de Duhul Sfânt.

Secte

BO: Ma mir ca asa degraba treceti de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la alta Evanghelie,CARE NU ESTE ALTA, decât ca sunt unii care va tulbura si voiesc sa schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar daca noi sau un înger din cer v-ar vesti alta Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – sa fie anatema! Gal 1,6-8

BP: Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.Nu doar că ESTE O ALTA Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.

Din traducerea ortodoxa, rezulta ca Sfantul Apostol ne avertizeaza ca exista prooroci mincinosi care vorbesc de ACEEASI Evanghelie, dar ii modifica interpretarea. (asa cum si protestantii au aceeasi Evanghelie, dar cu interpretari diferite)

Din traducerea lui Cornilescu, rezulta ca prooroci mincinosi sunt doar aceia care propovaduiesc ALTA Evanghelie (adica paganii). A se observa si diferenta dintre ‘sa schimbe’/’sa rastoarne’.

Erezii

BO: Iar faptele trupului sunt cunoscute, si ele sunt: adulter, …, eresuri,…; cei ce fac unele ca acestea nu vor mosteni împaratia lui Dumnezeu. Gal 19,20

Cornilescu prefera sa foloseasca, in loc de eresuri,”certuri intre partide”. Lasand la o parte faptul ca expresia e ambigua, aceasta sugereaza ca sectele pot exista, dar ca nu trebuie sa se certe intre ele. Apostolul spune cu totul altceva.

EREZÍE, erezii, s.f. 1. Doctrină sau credință religioasă care ia naștere în sânul unei biserici, abătându-se de la dogmele consacrate și care este condamnată de biserica respectivă.

 

Ascultarea de preoti

BO: Deci ei, trimisi fiind de Biserica, au trecut prin Fenicia si prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor si faceau tuturor fratilor mare bucurie.

BP: ”Dupa ce au fost petrecuti de Biserica pâna afara din cetate, si-au urmat drumul prin Fenicia si Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; si au facut o mare bucurie tuturor fratilor.” Fapte 15,3

Deoarece “a fi trimis de Biserica” include o Biserica vizibila, cu trepte ierarhice (mai exact, o preotie sacramentala), Cornilescu prefera sa dea de inteles ca totalitatea credinciosilor i-au condus pe cei trimisi pana in afara cetatii. Se contrazice cu un alt verset: “Cum voi propovadui, de nu voi fi trimis?”.

 

Astăzi, protestantii si neoprotestantii din România îl prezintă pe Dumitru Cornilescu ca pe o mare personalitate – „un mare teolog ortodox care s-a întors la Dumnezeu prin citirea Bibliei într-o limbă accesibilă”. Relatările lor contin, pe lângă informatii eronate (Cornilescu a fost ba preot, ba călugăr ortodox), si afirmatii tendentioase în genul „Cornilescu s-a pocăit si a fost dat afară din Biserica Ortodoxă”. Cititorul este făcut să înteleagă că în Biserica Ortodoxă nu sunt permise pocăinta si întoarcerea la Dumnezeu!

În ceea ce priveste calitatea de „teolog” a lui Dumitru Cornilescu, trebuie spus că nu orice posesor al unei licente în Teologie este si theologos. Numai cel ce cunoaste pe Dumnezeu este în măsură să vorbească drept despre El. Altfel, chiar si Florin Buhuceanu, liderul homosexualilor din România, trece tot drept „teolog”, având si el o diplomă în Teologie Ortodoxă.

După părerea părintelui Cleopa, prezentată în cartea „Pelerinul român” de pr. Gh. Băbut, Dumitru Cornilescu a fost o persoană ce a căutat să profite financiar de ajutorul protestantilor, traducerea sa nefiind decât o făcătură bună pentru a sminti ortodocsii.

Surse:

Bogdan Mateciuc

Biblia sectara si Biblia ortodoxa